การสรุปเพื่อเติมช่องว่าง

ในข้อความการแปลเอกสารภาษาลาวแสดงผลภาพของข้อความและการถามคำถามขณะอ่านเดือนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของปีการศึกษาที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความหวังและความตื่นเต้นสำหรับนักศึกษาและอาจารย์เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามนักเรียนบางคนเผชิญการต่อสู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของพวกเขา ความคุ้นเคยกับแหล่งข้อมูลเหล่านี้ รายชื่อผู้ติดต่อรายละเอียดการติดต่อและเวลาทำการในหลักสูตรรายวิชา รายการนี้มีประโยชน์สำหรับนักเรียนและอาจารย์ความเจ็บป่วยทางจิตเป็นความพิการที่ได้รับการยอมรับในกฎหมายรวมทั้งพระราชบัญญัติคนพิการชาวอเมริกัน การต่อสู้อย่างหนึ่งที่ต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยทางจิตที่จริงการประเมินด้านสุขภาพของวิทยาลัยแห่งชาติ รายงานว่ามีอัตราป่วยเป็นโรคจิตสูงมากในหมู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตาม ความผิดปกติทางจิตในหมู่นักเรียนส่วนใหญ่เป็นความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้านำผู้วิจารณ์แปลภาษาลาวจำนวนมากมาให้เหตุผลว่าเราอยู่ในภาวะวิกฤติสุขภาพจิตของมหาวิทยาลัยกล่าวได้ว่าอาจารย์ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะมีนักเรียนที่ป่วยเป็นโรคทางจิตในชั้นเรียนเป็นจำนวนมาก อาจารย์หลายคนแปลเอกสารลาวที่ไม่มีการฝึกอบรมหรือมีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนมีอาการป่วยทางจิตได้หรือไม่คำตอบสั้น ๆ ก็คือใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพวกเขาใช้ทัศนคติที่ว่าเดินไปไกลนี่คือห้าสิ่งง่ายๆที่อาจารย์สามารถช่วยได้ทุกวิทยาเขตของวิทยาลัยมีแหล่งทรัพยากรที่จะช่วยให้นักเรียนมีอาการป่วยทางจิตได้ ซึ่งรวมถึงผู้เชี่ยวชาญเช่นนักจิตวิทยาจิตแพทย์ผู้ให้คำปรึกษาและนักสังคมสงเคราะห์ นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรที่นักเรียนเป็นผู้นำเช่นศูนย์สนับสนุนเพื่อนและกลุ่มช่วยเหลือตนเอง องค์กรในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เช่นนักบวชแปลภาษาลาวอาจช่วยให้นักเรียนเกิดความทุกข์ใจได้อาจารย์ควรทำ เขตอำนาจศาลตะวันตกส่วนใหญ่มีกฎหมายที่เข้มงวดเรียกร้องให้วิทยาลัยต้องตอบสนองต่อคำร้องขอ